U slučaju, da je uređaju koji ste kupili kod nas potrebna popravka, želite da naručite rezervni deo ili imate neko pitanje, možete nas kontaktirati na sledeći način:

1. Kontaktirati prodavca kod koga ste izvršili kupovinu. Imate broj telefona na porudžbenici. On će preuzeti proizvod i poslati ga na servis ili dati neophodnu informaciju.

2. Lično kontaktirati servis, Bijeljina tel: 055 251 602 ili Banja Luka tel: 051 370 340 ili Sarajevo tel: 033 646 095.

Pravo na servisiranje kupac ostvaruje uz priložen dokaz o kupovini. Servisne intervencije ili kupovina rezervnih dijelova se obavljaju u garantnom roku, ali i nakon istaka garantnog roka.

Servisne intervencije u garantnom roku

Sve fabričke nedostatke i kvarove koji nastanu u garancijskom roku Lupo servis će otkloniti besplatno.

Servisne intervencije izvan garantnog roka

Lupo obezbeđuje servisiranje i nakon isteka garancije. Servisne intervencije izvan garantnog roka, vrše se zamjenom originalnih rezervnih dijelova, gdje kupac plaća nabavnu vrijednost rezervnog dijela.