Poštovani potrošači,

molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe www.lupomarshall.com internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Lupo Marshall tj. firma Neva Dimi Exim doo, Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

1. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.lupomarshall.com i svim njegovim sadržajima.

2. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

3. Prodavac u konkretnom slučaju je Neva Dimi exim doo.

Sve sadržaje www.lupomarshall.com sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Neva Dimi Exim doo se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Ovi Uslovi korišćenja važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana NEVA DIMI EXIM DOO BEGORAD, sa sedištem u ul. Starca Vujadina 13, Beograd (U daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice  lupomarshall.com.

Podaci o firmi

NEVA DIMI EXIM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT – IMPORT DRUŠTVO SA ORGANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEGORAD

Mesto: Beograd-Zvezdara | Ulica i broj: Starca Vujadina 13

Šifra delatnosti: 4690 | Naziv delatnosti: Nespecijalizovana trgovina na vliko

Matični broj: 17144774 | PIB: 100973879

Web: lupomarshall.com | Email: office@lupomarshall.com| Telefon: +381 11 24 23 646

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta www.lupomarshall.com se može izvršiti od strane posetilaca sajta.

Poručivanjem proizvoda kupac prihvata Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

Smatraće se da je potvrdom poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka: ime, prezime, adresa, grad, poštanski broj, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Cene

Sve cene koje su izkazane na sajtu lupomarshall.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa Uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Opis proizvoda

NEVA DIMI EXIM DOO BEGORAD nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac.

Isporuka robe

 • Isporuka na teritoriji Srbije vrši se kurirskom službom.
 • Porudžbine primljene u periodu ponedeljak – petak do 16h biće isporučene u roku od 3 radna dana. Porudžbine primljene posle 16h i u periodu subota – nedelja biće isporučene u roku od 4 dana. Ukoliko dođe do nekih odstupanja, kupac će biti infomisan mejlom ili telefonski o datumu pomeranja isporuke. U slučaju vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. Potrošač nema pravo da odlaže izvršenje isporuke duže od 15 kalendarskih dana od datuma naručivanja, odnosno 1 put. Ukoliko se isporuka odlaže duže od navedenog roka, porudžbina će biti otkazana.
 • Isporuke se ne vrše nedeljom.
 • Za porudžbine vrednosti preko 5000 din. isporuka je besplatna.
 • Za porudžbine vrednosti ispod 5000 din. troškove isporuke snosi kupac.
 • Rok za reklamacije na eventualna oštećenja u transportu je 24 h od trenutka prijema.

Napomena: Isporuka robe poručene u Srbiji, vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Isporuka van teritorije Srbije nije moguća.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom, koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji dobija u štampanoj formi sa proizvodom.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u NEVA DIMI EXIM DOO BEGORAD, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, a bez obzira na razlog vraćanja, Neva Dimi Exim je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se gotovina i vraća. U slučaju uplate na račun, novac se vraća na račun kupca.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na lupomarshall.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta lupomarshall.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem robe putem sajta lupomarshall.com koja nisu uredjena ovim Uslovima korišćenja primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji. Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu. Trgovac zadržava pravo da ove uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na lupomarshall.com.

Povraćaj novca

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, NEVA DIMI EXIM DOO BEGORAD je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Reklamacije

Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju zbog nesaobraznosti robe, zbog ostvarivanja prava na garanciju, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka,

 • usmeno ili pismenim putem na adresu u Beogradu, Ulica Starca Vujadina 13,
 • pisanim putem na faks broj 011-24-23-646,
 • telefonskim putem na broj 011-24-23-646,
 • elekstronskim putem na adresu servis@lupogroup.com,

uz obavezno dostavljanje dokaza o kupovini.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju i o odluci da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za izrešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, računajući od dana podnošenja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, i da bira između opravke ili zamene. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa navedenim nije moguće, kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene; otklanjanje nesaobraznostinosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca. Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.
Ako nesaobraznost robe nastane u roku od 6 (šest) meseci od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana isporuke, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD.
Potrošač ne može za raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

U slučaju da odbije reklamaciju, prodavac je dužan da:

 • Pruži odgovarajuće obaveštenje; 
 • Sveobuhvatno obavesti potrošača o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i nadležnim telima za vansudsko rešavanje sporova. Prodavac će ukoliko potrošač to zahteva učestvovati u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova. (čl.151 ZZP Sl.Glasnik RS 88/2021). Spisak tela nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine i turizma.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi: https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naroučito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Povraćaj robe

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene, snosi kupac.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, NEVA DIMI EXIM DOO BEGORAD je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se gotovina i vraća. U slučaju uplate na račun, novac se vraća na račun kupca.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime NEVA DIMI EXIM DOO BEGORAD obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni NEVA DIMI EXIM DOO BEGORAD (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Ukoliko želite da Vas e-mailom obavestimo čim proizvod bude ponovo dostupan za poručivanje, molimo Vas prijavite se na listu čekanja.