Politika privatnosti

  • Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti vaše privatne podatke.
  • Nećemo predati vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtijevalo zakonom.
  • Nećemo vam nikada slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili, sem u slučaju veoma važnih obavještenja o promjenama.
  • Pobrinućemo se da se uvijek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg sajta.

Zaštita podataka o ličnosti i politika privatnosti

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajtova naših proizvoda je od najvećeg značaja za našu kompnije. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Lupo grupom usklađene sa zakonima Evropske unije (Direktiva EU 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions(Ugovorne konvencije) ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), kao i zakonima koji važe u svakoj od država istočne i centralne Evrope. Ova politika privatnosti reguliše postupanje sa informacijama koje od vas prikupljamo kada posjetite ovaj web sajt.

1. Sakupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa ili e-mail. Lupo grupa ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod ili se prijavljujete za newsletter.

2. Upotreba i tajnost ličnih podataka

Lupo grupa će vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. Lupo grupa neće prodati podatke koje posjeduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u Lupo grupi su obavezni da poštuju povjerljivost vaših podataka i vezani su ugovorom o povjerljivosti podataka ( Confidential disclosure agreement – CDA )

3. Sloboda izbora

Vi određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. U svakom slučaju, ukoliko izaberete da nam ne dajete nikakve informacije o sebi, budite svjesni da to može značiti da će vam pristup nekim dijelovima sajta biti uskraćen. Korisnici koji odluče da se odjave od newsletter-a, to mogu učiniti opcijom „Odjavite se“ . Ukoliko se neka od vaših ličnih informacija promijeni (npr. poštanski broj, adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona) molimo vas da nastale izjmene unesete u našu stranicu.

4. Automatski zabilježene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite web sajtu Lupo Marshall, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj posjeta, prosječno vrijeme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski bilježe (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

5. Cookies

”Cookies” su zapravo mali fajlovi koje privremeno čuva vaš hard disk, a koji omogućuju našem sajtu da prepozna vaš računar kada sljedeći put posjetite neki od Lupo sajtova. Lupo grupa ove fajlove koristi isključivo za sakupljenje informacija koje se tiču posećivanja i korišćenja našeg web sajta.

6. Bezbjednost

Kompanija Lupo preduzima sve mjere kako bi maksimalno osigurala vaše lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmjena/falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

7. Maloljetna lica

Lupo grupa preporučuje svim roditeljima ili starateljima da djecu uče bezbjednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloljetnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke Lupo grupi bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Lupo grupa svjesno nikada neće uzimati lične podatke od maloljetnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

8. Linkovi drugih web sajtova

Ovaj pravilnik o privatnosti se odnosi na www.lupomarshall.com homepage, koji održava Lupo grupa. Web stranice na našem sajtu mogu sadržati linkove ka stranicama drugih provajdera, na koje se ovaj pravilnik ne odnosi. Kada napuštate web sajt www.lupomarshall.com molimo vas da budete vodite računa o politici privatnosti drugih provajdera na čijim sajtovima sakupljaju podatke o ličnosti i da pročitate njihov pravilnik o ovom pitanju.

9. Pravo na informaciju

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da kontaktirate našeg predstavnika za politiku privatnosti putem e-mail adrese: office@lupomarshall.com

Po prijemu vašeg zahtjeva, najbrže moguće ćemo vas obavjestiti – pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama – koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom vaših posjeta web sajtovima Lupo grupe.

10. Obaveštavanje o promenama

Svaka novonastala promjena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mjestu koje smatramo odgovarajućim.

Ažurirano: 29.01.2019.