Naše firme

Firme iz Lupo grupacije

HOUSEWARE - Mali kuhinjski i kućni aparati (sindikalna prodaja). Asortiman koji je na ovom sajtu

Neva Dimi exim d.o.o. - Srbija

Neva produkt d.o.o. - Srbija

Hepok d.o.o. - Bosna i Hercegovina

Lupo Hepok d.o.o. - Bosna i Hercegovina

Dimi Exim Multilevel d.o.o. - Crna Gora